Home  / Coóperatie Kraamzorggroep  Informatie verzekeraars en KSV / VSV

Informatie verzekeraars en KSV / VSV

Coöperatie Kraamzorggroep is een platform waarin kleine, zelfstandige kraamzorgondernemers met elkaar samenwerken. Daar waar het nu voor de individuele kraamzorgondernemer bijna onmogelijk is om te participeren binnen de ontwikkelingen van de integrale geboortezorg en individueel te voldoen aan al die zware eisen en dure processen die contractering mogelijk maakt, maakt Coöperatie Kraamzorggroep dit wel mogelijk.

Als Coöperatie Kraamzorggroep maken wij sterk onderscheid tussen de individuele kraamzorgondernemer en de zzp’er die zich laat bemiddelen. Onze leden werven zelf hun cliënten en zijn zelf verantwoordelijk voor de gehele kwaliteitscyclus van hun kraamzorgonderneming. Deze cyclus wordt regelmatig intern door het bestuur ge-audit. Een externe onafhankelijke organisatie verzorgt de periodieke externe audits, waarna een deelcertificaat kan worden afgegeven aan de kraamzorgondernemer. Coöperatie Kraamzorggroep voldoet reeds aan alle eisen die ook worden gesteld aan een regulier kraamcentrum!

Eén van de doelstellingen die wij hebben is het versterken van de positie van de kleine individuele kraamzorgondernemer, door haar leden te stimuleren actief deel te nemen aan kwaliteitsverbetering en samenwerking binnen de gehele integrale geboortezorg.
Coöperatie Kraamzorggroep is innovatief en sterk in ontwikkeling.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen via info@cooperatiekraamzorggroep.com of 0341 – 74 10 24

 

info@cooperatiekraamzorggroep.com